Adsız

Yrd. Doç. Dr. Fatma SÖYLEMEZ

Bölüm Başkanı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

E-Posta Adresi: soylemez_fatma@yahoo.com 

Sabit Telefon: 0 462 344 05 11 

Fax: 0 462 334 05 19

Ofis Bilgisi: Yomra Yerleşkesi 3. kat

Özgeçmiş

        Sevgili Öğrenciler,

Yaşam bilimleri, biyoteknoloji ve genetik alanlarındaki araştırmalar ve yeni buluşlar ile hızla gelişen bilişim teknolojileri bu alanlarda yeni açılımları ve ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki çalışmalar, 1953 yılında DNA’nın çift sarmal yapısının belirlenmesi ve 1980’li yıllarda gelişen teknoloji ve yöntemlerle birlikte 2000’li yıllara gelindiğinde, insan genomunun tüm dizisini çıkaran “İnsan Genom Projesi” ile hız kazanmıştır. 21. Yüzyılın en yenilikçi alanlarından biri olan Moleküler Biyoloji ve Genetiğin araştırma alanları; nadir görülen kalıtsal hastalıklar, kanser ve nörodejeneratif hastalıkların moleküler tanı ve tedavisi, farmokogenetik, gen terapi yöntemlerinin geliştirilmesi, bakteri ve mayaların biyoteknolojide kullanımı, biyolojik sistemlerin anlaşılması, biyoinformatik metotlar ile türlerin genetik yapılarının analizi gibi tıp, ilaç, gıda, sanayi ve tarım başta olmak üzere çok geniş bir alana yayılmıştır.

Bu bölümde okuyan öğrenciler, Avrasya Üniversitesi’nin öğretim programındaki kapsamlı genel derslerin yanında genel biyoloji, biyokimya, organik kimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, genetik, gelişimsel biyoloji, biyoteknoloji, biyoistatistik, fizyoloji, bitki biyolojisi, klinik genetik ve bu derslerle birlikte verilen laboratuar derslerini de alacaklardır. ERASMUS programları bünyesinde, öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde kendi alanlarındaki son çalışmaları yakından takip etmeleri, bizzat çalışabilmeleri ve vizyon kazanmalarına yönelik gerekli bağlantılar sağlanacak ve isteyen başarılı öğrencilerimizin bu deneyimi edinmelerine çalışılacaktır. Son sınıfta yapacakları araştırma projeleri ile de her öğrencinin bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırmaya katılarak bilgi ve becerisini artırması sağlanacaktır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik programının disiplinler arası olması, araştırma ve uygulama odaklı olması mezun olan öğrencilerimiz için önemli bir avantaj yaratacaktır. Mezunlar yurt dışındaki önemli üniversitelerin lisanüstü programlarına kabul edilebilecekler ayrıca gıda, ilaç, sağlık ve çevre gibi sektörlerin Araştırma-Geliştirme (ARGE) ve kalite kontrol laboratuarlarında çalışabileceklerdir.